LX 2048 เมื่อดวงอาทิตย์เป็นพิษต่อโลก ขอแนะนำหนังน่าดู

LX 2048 หากจะหาหนังวิทยาศาสตร์ซักเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “ดวงอาทิตย์” หลายๆ คนคงจะนึกออกมาหลายเรื่องด้วยกัน ทั้งที่เกี่ยวของโดยตรงและทางอ้อม แต่ก็มีอีกหลายเรื่องด้วยกันที่นำดวงอาทิตย์มาเป็นตัวชูโรง เพื่อเดินเรื่องแต่เนื้อหาภายในกลับเป็นอย่างอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ อย่างเช่นในเรื่อง “LX2048” ที่ออกฉายในปี 2020 ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่นำดวงอาทิตย์เป็นตัวนำ แนะนำหนังน่าดู แต่เนื้อหาไม่ได้เน้นถึงเท่าไหร่นัก แต่ก็มีความน่าสนใจอยู่เช่นเดียวกัน LX 2048 เมื่อดวงอาทิตย์เป็นพิษ มนุษย์ต้องมีตัวแทน                 ตัวหนัง LX2048จะเล่าถึงโลกอนาคต (น่าประมาณปี

Read More