รีวิว Moxie หนังวัยรุ่นที่ทำให้คุณตระหนักถึงปัญหาความเท่าเที่ยมได้ดียิ่งขึ้น

      รีวิว Moxie   “สิทธิ” เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนพึงได้รับอย่างเสมอภาค ทุกคนนั้นมีคุณค่าในแบบของตัวเอง นับเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้หากใครสักคนต้องกลายเป็นคนที่ถูกจำกัดสิทธิที่ตนพึงได้รับ เรื่องราวของหนังเรื่องนี้ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่ง ซึ่งที่นี่นั้นก็มีความเป็นปิตาธิปไตยหรือเรียกว่าผู้ชายเป็นใหญ่เหนือกว่าทุกเพศ หนังรอมคอม รีวิว Moxie วัยเรียนที่น่าดู ประเด็นปัญหาต่าง ๆในวัยเรียน จึงทำให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายหลายอย่างขึ้นที่นี่ไม่ว่าจะเป็นการที่ผู้ชายหลอกลวนลามผู้หญิง หรือการถืออภิสิทธิ์เหนือคนอื่น ไม่ว่าจะเรื่องการแต่งตัว การวางตัว การข่มเหงคนอื่นให้รู้สึกว่าอยู่ต่ำกว่าตน เหตุการณ์เหล่านี้ได้ดำเนินไปจนกระทั่ง “วิเวียน” นางเอกของเรื่องนั้นไม่อาจจะทนได้อีกต่อไป หลังจากทราบเรื่องที่ “ลูซี่”

Read More