Darknet EP.4 ความคลุมเครือ และการทดลองที่จืดชืด 4 เรื่องราว 4 เหตุการณ์

          การกลับมาของ Darknet EP.4 ที่มีองค์ประกอบของเนื้อหาโดยรวมที่ค่อนข้างน่าผิดหวัง  โดยเฉพาะการเชื่อมโยงของเรื่องราวแต่ละเรื่องราว ให้มีความสัมพันธ์กัน กลับทำได้ไม่ไหลลื่นอย่างที่ควร และเป็นที่กังขาในบางประเด็นบางเรื่อง ที่ทำมาเพื่อขยายเวลาให้มีความยาวมากขึ้นเท่านั้  โดบเน้นการเล่าเรื่องที่ให้ตีความเองมากขึ้น โดยส่งตัวละครบางตัวให้เชื่อมเรื่องราวทั้ง 4 เรื่อง ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของการเชื่อมโยงลักษณะนี้  ซึ่งอาจเป็นข้อพิจารณาถึงจุดเสียของซีรีส์ที่ดูดรอปลงไปอย่างมาก                      Darknet EP.4 การเชื่อมโยงของเรื่องราวแต่ละเรื่องราว ให้มีความสัมพันธ์กัน                                                                       เนื้อหาหลักใน “Darknet” EP.4 กล่าวถึง 4 เรื่องราว

Read More