Will Poulter รับบท Adam Warlock ใน GOTG 3 ซึ่งได้รับการคอนเฟิร์มแล้ว

Will Poulter หลังจากที่ภาพยนตร์ของค่าย Marvel Studio ใน 3 เฟสแรกได้จบลงเฟสที่ 4 ก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยทันที โดยมีภาพยนตร์ที่จะเพิ่มตัวละครใหม่เข้ามามากมายเลยทีเดียวและที่สำคัญในช่วงเฟส 4 ก็เป็นการส่งท้ายตัวละครที่ออกมาในช่วง 3 เฟสแรกด้วยเช่นเดียวกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องราวของกลุ่ม Guardians of the Galaxy ไม่ว่าจะเป็น Starlord, Nebula, Groot, Rocket, Drax

Read More